ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κήπων Τέχνημα
στη ΘεσσαλονίκηΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μελέτη | Εγκτάσταση | Διαχείριση | Συντήρηση


Δουλεύουμε  όλα τα υπάρχοντα είδη αυτόματων αρδευτικών συστημάτων για κήπους, έργα πρασίνου και καλλιέργειες. Η μελέτη αποσκοπεί τόσο στην άριστη εφαρμογή, όσο και στην ορθολογική  ποσότητα νερού για άρδευση, ώστε να μην υπάρχουν υπερχρεώσεις και απώλειες. Έτσι, ανεξαρτήτως της δικής σας παρουσίας, εξασφαλίζουμε  μέσω της παρακολούθησης μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την ομαλή άρδευση των φυτών σας και παρέχουμε εγγύηση για αυτό.

* Δυνατότητα τακτικού ή ad hoc service παρέχεται κατόπιν δικής σας επιλογής.